Aktuality z TK Fortuna Zlín

Platba ČP ČSTS (soutěžní licence) pro rok 2021. Termín úhrady do 28.12.2020.

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 18.12.2020 21:05

Vážení členové TK Fortuna Zlín, žádám Vás o úhradu členských příspěvků Českého svazu tanečního sportu nutných k vaší soutěžní činnosti na rok 2021.

Platby prosím provádějte  na b.ú. klubu u FIO banky 2501060975/2010.
Var. symbol 2021694001, do poznámky ČSTS - oddělení, jméno a příjmení ve formátu např.: "ČSTS - BC1 Luboš Horák"

Výše rozšiřujících členských příspěvků je u členů ČSTS kteří zaplatili soutěžní licenci ČSTS (RČP) ZA CELÝ ROK 2020 díky omezení činnosti v roce 2020 u rozšiřujícího ČP poloviční.

Platby jsou pro tyto členy ČSTS (registrace již v roce 2020) ve výši:

a) soutěžící v kategorii E a TPV                      400,- Kč

b) soutěžící v kategorii D a vyšší     

    ročníky narození 2010 a mladší                   825,- Kč     

    ročníky narození 2009 a starší                  1.150,- Kč

c) platby připsané na čet TK Fortuna Zlín po 30.12.2021 viz body a), nebo c) + 50,- Kč

d) licence porotců a funkcionářů dle www.csts.cz

Platby pro nové členy ČSTS jsou:

e) soutěžící v kategorii E a TPV                      450,- Kč 


f) soutěžící v kategorii D a vyšší     

  ročníky narození 2010 a mladší                 1.300,- Kč     

  ročníky narození 2009 a starší                   1.950,- Kč

Zobrazit samostatně »


ON-LINE výuka prostřednictvím systému ZOOM a rozdělení do VÝUKOVÝCH SKUPIN

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 3.11.2020 18:38

Tato novinka obsahuje systém ON-LINE výuky, ČASOVÝ ROZVRH VÝUKY a rozdělení do VÝUKOVÝCH SKUPIN. Návod k instalaci ZOOM obdržíte emailem dnes večer.

Vážené tanečnice, tanečníci a rodiče,

jelikož omezení tréninkových činností v prostorách našeho tanečního studia bude trvat déle, než jsme všichni předpokládali, přistoupíme opět k ON-LINE výuce.

S ohledem na skutečnost, že systém výukového You Tube kanálu použitého na jaře tohoto roku nevyhovoval úplně všem a neměl vždy zpětnou vazbu, bude nově výuka probíhat v novém systému a ve dvou blocích.

1) Blok výukový

Bude vypsán (zveřejněn) emailem pro jednotlivé skupiny a trenéry vždy koncem týdne na následující týden.

Všichni sportovci obdrží podle zařazení do skupin INFORMATIVNÍ email. Tento poskytne informaci o 1. výukovém bloku, který bude probíhat buď formou přímé ON-LINE výuky (bude nahrána do výukového systému ZOOM), nebo prostřednictvím odkazu na již natočená videa na YouTube s upozorněním na úkoly. Cca 40 minut.

2) Blok kontrolní a procvičovací

Bude spočívat v procvičování a kontrole zadané látky formou ON-LINE semináře, kde trenér uvidí a bude moci kontrolovat své „svěřence“ a zároveň sportovci uvidí svého trenéra.

Aby mohla být tato výuka efektivní, dojde k vytvoření menších skupin cca 10 až 12 sportovců podle Klubového žebříčku k 16. 10. 2020. A to tak, aby byla zohledněna úroveň, věk, vytančená třída, ale také párové zařazení příslušného sportovce. Návrh vytvoření jednotlivých skupin, včetně časů a trenérů viz níže. Rozdělení dětských skupin bude vytvořeno později.

Trenér bude moci přímo kontrolovat a připomínkovat již naučenou látku (v období mezi prvním a druhým blokem), sportovec ji bude moci procvičit a trenér opět korigovat. ROZVRH všech ON-LINE lekcí.

Délka druhého bloku bude 50 minut, ale může být na základě zkušeností z praktické výuky prodloužena.

U menších dětí bude druhý blok vyhodnocován (bodován) a po skončení mimořádných opatření po zásluze odměněn.

Součástí ON-LINE výuky budou i pohybovky a posilovací cvičení.

ON-LINE formou budou probíhat i individuální lekce vypsané dle běžně používaného systému www.tkfortuna.cz .

ON-LINE výuka bude probíhat přes systém ZOOM. Návod na jeho instalaci a přihlášení obdržíte dnes večer (3.11.2020). V případě neobdržení návodu mne prosím kontaktujte na radek.felcman@tkfortuna.cz

Upozorňuji, že videa jsou majetkem klubu a trenérů, jsou určena pouze k vašemu vzdělávání a není možné jejich další šíření.

Děkujeme trenérům za přípravu on-line seminářů. Jakékoliv připomínky, podněty, případně žádosti o změnu skupiny posílejte prosím na mou emailovou adresu radek.felcman@tkfortuna.cz   .      

Váš Radek Felcman

Rozdělení do skupin 20.11.2020 . proběhlo podle umístění v klubovém žebříčku a podle vytančené třídy (katalogu figur). Na základě připomínek a časových možností tanečníků je možná změna.

Zobrazit samostatně »


SYSTÉM PŘÍDĚLOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ a jejich ROZPIS

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 12.10.2020 20:04

Po přechodném období stanovování rozvrhů a hlavně změn ve složení našich reprezentantů byla vytvořena tabulka pravidelných lekcí u jednotlivých párů.

Oproti minulému období byl trenérský tým posílen o jednoho trenéra s licencí WDSF a jednoho trenéra s licencí III. třídy. Vedení klubu je schopno reagovat na případné další reálné požadavky.

Tabulka rozložení pravidelných individuálních lekcí

V případě vašich dalších požadavků mne prosím kontaktujte. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám vyhovět.

Při obsazování lekcí, především u zvaných lektorů, se již dlouhodobě vychází z níže uvedených kritérií a taneční páry jsou obsazovány v níže uvedeném pořadí (Výkonnostní kategorie tanečních párů):

1. NRT - Reprezentanti ČR na MS, ME a členové STM v uplynulých 2 letech

2. FMČR - Finalisté MČR v uplynulých 2 letech

3. MČR - Účastníci MČR v uplynulých 2 letech

4. TŘ - Taneční páry dvou nejvyšších tříd v příslušné věkové kategorii

5. Ostatní podle vytančené třídy.

Na zařazení do příslušné Výkonnostní kategorie, respektive o zařazení o jednu kategorii výše má vliv i umístění v Klubovém žebříčku v příslušné věkové kategorii.

Klubový žebříček k 16.7.2020.

Kategorie trenérů:

A) Zvaní a domácí trenéři s licencí I. třídy, případně WDSF

B) Zvaní a domácí trenéři s licencí II. třídy

C) Ostatní trenéři

Pravidelně 1x za pololetí je zveřejňována statistika obsazení individuálních lekcí u jednotlivých tanečních párů, případně jednotlivců.

STATISTIKY za období od 1.9.2020 do 9.10.2020:

Všichni trenéři , Zvaní trenéři

Ve výše uvedených statistikách se vychází z lekcí pořízených přes systém www.tkfortuna.cz .

Děkuji za trpělivost při sestavování tabulky pravidelných lekcí, ale museli jsme počkat na dořešení víše uvedených skutečností.

Tabulka bude platná po ukončení MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ.

Zobrazit samostatně »


Od středy 7. 10. 2020 začíná opět ve Zlíně trénovat Mistr ČR ve STT a WDSF porotce Luboš Novotný

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 1.10.2020 14:33

Cena za lekci 800,- Kč

Pište prosím své požadavky do lekcí, případné možnosti do emailu.

RF

Zobrazit samostatně »


PŘIPOMENUTÍ plateb ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ TK Fortuna Zlín za Podzim 2020 splatných do 25. 9. 2020.

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 20.9.2020 19:20

Vážení přátelé, připomínám termín úhrady členských příspěvků Tanečního klubu FORTUNA Zlín z.s. za nové pololetí. Viz NOVINKA z 31. 8. 2020.

Termín úhrady do 25. 9. 2020.
Připomínáme, že členům TK Fortuna Zlín vzniká pořízením teplákové soupravy a jejím aktivním používáním nárok na slevu ve výši 300,- Kč z každého pololetního členského příspěvku (ročně sleva 600,- Kč). Snížená cena je za lomítkem.

S ohledem na navýšení nájmu od 1. 12. 2020 (40% období) je členský příspěvek u některých oddělení navýšen o částku 100,- Kč.

Platby prosím provádějte na běžný účet.

Baby club:

a) BC3 - 3 až 6 let     čtvrtek 15:15-16:00 Celnice               1 600 Kč

b) BC2 - 5.ZŠ            středa 13:30 5.ZŠ                                 800 Kč

c) BC1 - 6 až 10 let   Út (16:00-17:30) a Čt (16:15-17:15)   2 700 / 2 400 Kč

Pro nové kluky při platbě za JEJICH první pololetí je cena poloviční. 

Ad c) V případě účasti jen v úterním kurzu 2.000,- , ve čtvrtečním 1.700,-.

Děti a Junioři - soutěžní páry:

a) FJ2 - 8 až 13 let, tř. E    Po, St a Pá dle rozvrhu             3 600 / 3 300 Kč

b) FJ1 - třídy D až B          Po, St a Pá dle rozvrhu             4 300 / 4 000 Kč      

Mládež, dospělí a senioři

a) F3 - nová přípravka       Po, St a Pá dle rozvrhu            2 700 Kč    

V případě účasti jen jeden, nebo dva dny je cena za den 1.600,- Kč, za dva dny 2.000,- Kč.

b) F2 - mládež TPV a E     Po, St a Pá dle rozvrhu            3 600 / 3 300 Kč             dojíždějící páry s nepravidelnou účastí za TKF      2 500 Kč

c) F2 a F1 - mládež a dospělí                                            4 300 / 4 000 Kč              pro jednu skupinu tanců                                        3 700 / 3 400 Kč              bez partnera                                                          2 500 Kč 

Senioři (HOBBY)

a) Senioři 1 - pokročilí středa                                             3 000 / 2 700 Kč

b) Senioři 2 - méně pokročilí Út, Čt, Pá                             1 800 Kč

c) Senioři bez účasti na seminářích využívající prostory pouze k tréninku              reprezentující TK Fortuna Zlín                                          1 800 / 1 500 Kč              ostatní                                                                   3 000

Profesionální členské příspěvky

Příplatek k výše uvedeným členským příspěvkům na základě smlouvy o reprezentaci. Umožňuje volný vstup na sál aj. dle smlouvy.

Pololetní na 5 měsíců                                                        6.000,- Kč

Lze hradit i měsíčně (částka za měsíc)                             1.200,- Kč

Při platbě uveďte do poznámky kromě jména text "PROFESIONÁLNÍ ČP".

Veškeré uvedené částky jsou za osobu. V případě prodlení platby mne prosím kontaktujte.

 Platby provádějte na účet TK 2501060975/2010, variabilní symbol je datum narození ve tvaru DDMMRRRR a do poznámky uveďte jméno člena a oddělení Více na: https://www.tkfortuna.cz. .

Kurzovné v tanečních kurzech je odděleno, platí se na jiný účet dle jiných pravidel.

Zobrazit samostatně »


OBJEDNÁVKA VELIKOSTÍ klubových triček- do 18. 9. 2020

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 4.9.2020 13:49

Drazí Fortuňáci, na základě OBROVSKÉHO zájmu o klubová trika, a to jak ze strany dětí, tak ze strany rodičů, vypisujeme druhé kolo objednávek.

Objednávky prosím pořizujte v akcích

https://www.tkfortuna.cz/akce.php

Do poznámky pište:

- velikost 110 / 122 / 134 / 146 / 158 / S / M / L / XL / XXL

- pro velikosti S až XXL doplňte provedením (pánské, nebo dámské = vypasované)

- počet kusů

Cena: dětské 130,- / pánské 152,- / dámské 159,- Kč.

Děkujeme za vaši hrdost a patriotismus. :-)

RF

Zobrazit samostatně »


PLATBA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ TK Fortuna Zlín za Podzim 2020 splatných do 25. 9. 2020.

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 31.8.2020 11:19

Vážení členové tanečního klubu Fortuna Zlín, žádám Vás o úhradu členských příspěvků na nové pololetí.

Termín úhrady do 25. 9. 2020.

Připomínáme, že členům TK Fortuna Zlín vzniká pořízením teplákové soupravy a jejím aktivním používáním nárok na slevu ve výši 300,- Kč z každého pololetního členského příspěvku (ročně sleva 600,- Kč). Snížená cena je za lomítkem.

S ohledem na navýšení nájmu od 1. 12. 2020 (40% období) je členský příspěvek u některých oddělení navýšen o částku 100,- Kč. Platby prosím provádějte na běžný účet.

Baby club:

a) BC3 - 3 až 6 let     čtvrtek 15:15-16:00 Celnice               1 600 Kč

b) BC2 - 5.ZŠ            středa 13:30 5.ZŠ                                 800 Kč

c) BC1 - 6 až 10 let   Út (16:00-17:30) a Čt (16:15-17:15)   2 700 / 2 400 Kč

Pro nové kluky při platbě za JEJICH první pololetí je cena poloviční. 

Ad c) V případě účasti jen v úterním kurzu 2.000,- , ve čtvrtečním 1.700,-.

Děti a Junioři - soutěžní páry:

a) FJ2 - 8 až 13 let, tř. E    Po, St a Pá dle rozvrhu             3 600 / 3 300 Kč

b) FJ1 - třídy D až B          Po, St a Pá dle rozvrhu             4 300 / 4 000 Kč      

Mládež a dospělí

a) F3 - nová přípravka       Po, St a Pá dle rozvrhu            2 700 Kč

    V případě účasti jen jeden, nebo dva dny je cena za den 1.600,- Kč, za dva dny 2.000,- Kč.

b) F2 - mládež TPV a E     Po, St a Pá dle rozvrhu            3 600 / 3 300 Kč

            dojíždějící páry s nepravidelnou účastí za TKF      2 500 Kč

b) F2 a F1 - mládež a dospělí                                            4 300 / 4 000 Kč

             pro jednu skupinu tanců                                        3 700 / 3 400 Kč

             bez partnera                                                          2 500 Kč 

Senioři

a) Senioři 1 - pokročilí středa                                             3 000 / 2 700 Kč

b) Senioři 2 - méně pokročilí Út, Čt, Pá                             1 800 Kč

c) Senioři bez účasti na seminářích využívající prostory pouze k tréninku

             reprezentující TK Fortuna Zlín                              1 800 / 1 500 Kč

             ostatní                                                                   3 000

Veškeré uvedené částky jsou za osobu. V případě prodlení platby mne prosím kontaktujte. Platby provádějte na účet TK 2501060975/2010, variabilní symbol je datum narození ve tvaru DDMMRRRR a do poznámky uveďte jméno člena a oddělení Více na: https://www.tkfortuna.cz. .

Kurzovné v tanečních kurzech je odděleno, platí se na jiný účet dle jiných pravidel.

Zobrazit samostatně »


Zahajujeme novou taneční sezónu 2020/2021

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 31.8.2020 9:29

Tréninky všech oddělení začínají v plném rozsahu již tento týden - včetně dětí. Taneční kurzy mládeže a dospělých začínají podle rozvrhů až 21.9.

Veškeré rozvrhy naleznete na www.tkfortuna.cz v jednotlivých odděleních, např. na https://www.tkfortuna.cz/juniori.php

Podrobné rozpisy tréninků včetně individuálních lekcí naleznete na

https://www.tkfortuna.cz/treninky.php

Individuální lekce jsou přístupné pouze zaregistrovaným členům TK Fortuna Zlín.

Rozvrhy i rozpisy individuálních lekcí se ještě můžou měnit podle školních rozvrhů a podle vývoje situace kolem opatření COVID-19.

Přejeme všem hodně úspěchů na tanečních soutěžích v nové sezóně.

Zobrazit samostatně »


PLÁNOVÁNÍ individuálních lekcí od září 2020

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 26.8.2020 10:55

Vážení přátelé, s ohledem na nové rozvrhy ve školách vás prosím o zaslání případných změn časů vašich pravidelných lekcí s lektory.

V případě nezaslání požadavků budou lekce přidělovány v podobných časech a rozsahu jako v minulém pololetí s ohledem na možné změny v párech a snahu na uspokojení všech..

S ohledem na opatření v souvislosti s COVID-19 je možná nepatrná změna již vypsaných rozvrhů seminářů, která však bude realizována až podle vývoje situace v měsíci září.

Děkuji a přeji vám všem úspěšnou novou taneční sezónu.

Váš Radek F.

Zobrazit samostatně »


Vyzvednutí klubových teplákových souprav a triček

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 26.8.2020 9:09

Dnes nám budou doručeny klubové teplákové soupravy a trička

Na základě vašich objednávek vás žádáme o vyzvednutí objednaných teplákových souprav a triček. 

Soupravy budou k vyzvednutí téměř každý den v časech uvedených v rozvrhu, případně dohodou.

Cena teplákových souprav dle pravidel zveřejněných 21. 6. 2020:

      0,- Kč              finalisté MČR v letech 2019 a 2020 (vždy v uplynulých dvou letech) Tepláková souprava je majetkem klubu, lze ji odkoupit po používání 1 rok za cenu 800,- Kč, po 2 letech za cenu 400,- Kč.   

850,- Kč             účastníci MČR v letech 2019 a 2020 (vždy v uplynulých dvou letech) 

1700,- Kč             pro ostatní členy TK Fortuna Zlín

Finanční obnos můžete posílat na klubové číslo účtu 2501060975/2010, var. symbol ja datum narození a do poznámky prosím uveďte "Tepláková souprava - Jméno Příjmení".

K dispozici je dále omezený počet klubových triček v dětských velikostech v ceně 130,- Kč za kus.

Zobrazit samostatně »


Děkujeme za podporu v uplynulé taneční sezóně


Činnost Tanečního klubu Fortuna Zlín je spolufinancována Zlínským krajem a podporována statutárním městem Zlín.

Kontaktujte nás

Ing. Radek Felcman
+420 776 771 323
radek.felcman@tkfortuna.cz

Fakturační adresa

Taneční klub Fortuna Zlín z.s.
Filmová 412
76001 Zlín

IČ: 48472166
DIČ: CZ48472166 (není plátcem DPH)