SYSTÉM PŘÍDĚLOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH LEKCÍ a jejich ROZPIS

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 12.10.2020 20:04

Po přechodném období stanovování rozvrhů a hlavně změn ve složení našich reprezentantů byla vytvořena tabulka pravidelných lekcí u jednotlivých párů.

Oproti minulému období byl trenérský tým posílen o jednoho trenéra s licencí WDSF a jednoho trenéra s licencí III. třídy. Vedení klubu je schopno reagovat na případné další reálné požadavky.

Tabulka rozložení pravidelných individuálních lekcí

V případě vašich dalších požadavků mne prosím kontaktujte. Pokud to bude jen trochu možné, pokusíme se Vám vyhovět.

Při obsazování lekcí, především u zvaných lektorů, se již dlouhodobě vychází z níže uvedených kritérií a taneční páry jsou obsazovány v níže uvedeném pořadí (Výkonnostní kategorie tanečních párů):

1. NRT - Reprezentanti ČR na MS, ME a členové STM v uplynulých 2 letech

2. FMČR - Finalisté MČR v uplynulých 2 letech

3. MČR - Účastníci MČR v uplynulých 2 letech

4. TŘ - Taneční páry dvou nejvyšších tříd v příslušné věkové kategorii

5. Ostatní podle vytančené třídy.

Na zařazení do příslušné Výkonnostní kategorie, respektive o zařazení o jednu kategorii výše má vliv i umístění v Klubovém žebříčku v příslušné věkové kategorii.

Klubový žebříček k 16.7.2020.

Kategorie trenérů:

A) Zvaní a domácí trenéři s licencí I. třídy, případně WDSF

B) Zvaní a domácí trenéři s licencí II. třídy

C) Ostatní trenéři

Pravidelně 1x za pololetí je zveřejňována statistika obsazení individuálních lekcí u jednotlivých tanečních párů, případně jednotlivců.

STATISTIKY za období od 1.9.2020 do 9.10.2020:

Všichni trenéři , Zvaní trenéři

Ve výše uvedených statistikách se vychází z lekcí pořízených přes systém www.tkfortuna.cz .

Děkuji za trpělivost při sestavování tabulky pravidelných lekcí, ale museli jsme počkat na dořešení víše uvedených skutečností.

Tabulka bude platná po ukončení MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ.

Děkujeme za podporu v uplynulé taneční sezóně


Činnost Tanečního klubu Fortuna Zlín je spolufinancována Zlínským krajem a podporována statutárním městem Zlín.

Kontaktujte nás

Ing. Radek Felcman
+420 776 771 323
radek.felcman@tkfortuna.cz

Fakturační adresa

Taneční klub Fortuna Zlín z.s.
Filmová 412
76001 Zlín

IČ: 48472166
DIČ: CZ48472166 (není plátcem DPH)