ON-LINE výuka prostřednictvím systému ZOOM a rozdělení do VÝUKOVÝCH SKUPIN

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 3.11.2020 18:38

Tato novinka obsahuje systém ON-LINE výuky, ČASOVÝ ROZVRH VÝUKY a rozdělení do VÝUKOVÝCH SKUPIN. Návod k instalaci ZOOM obdržíte emailem dnes večer.

Vážené tanečnice, tanečníci a rodiče,

jelikož omezení tréninkových činností v prostorách našeho tanečního studia bude trvat déle, než jsme všichni předpokládali, přistoupíme opět k ON-LINE výuce.

S ohledem na skutečnost, že systém výukového You Tube kanálu použitého na jaře tohoto roku nevyhovoval úplně všem a neměl vždy zpětnou vazbu, bude nově výuka probíhat v novém systému a ve dvou blocích.

1) Blok výukový

Bude vypsán (zveřejněn) emailem pro jednotlivé skupiny a trenéry vždy koncem týdne na následující týden.

Všichni sportovci obdrží podle zařazení do skupin INFORMATIVNÍ email. Tento poskytne informaci o 1. výukovém bloku, který bude probíhat buď formou přímé ON-LINE výuky (bude nahrána do výukového systému ZOOM), nebo prostřednictvím odkazu na již natočená videa na YouTube s upozorněním na úkoly. Cca 40 minut.

2) Blok kontrolní a procvičovací

Bude spočívat v procvičování a kontrole zadané látky formou ON-LINE semináře, kde trenér uvidí a bude moci kontrolovat své „svěřence“ a zároveň sportovci uvidí svého trenéra.

Aby mohla být tato výuka efektivní, dojde k vytvoření menších skupin cca 10 až 12 sportovců podle Klubového žebříčku k 16. 10. 2020. A to tak, aby byla zohledněna úroveň, věk, vytančená třída, ale také párové zařazení příslušného sportovce. Návrh vytvoření jednotlivých skupin, včetně časů a trenérů viz níže. Rozdělení dětských skupin bude vytvořeno později.

Trenér bude moci přímo kontrolovat a připomínkovat již naučenou látku (v období mezi prvním a druhým blokem), sportovec ji bude moci procvičit a trenér opět korigovat. ROZVRH všech ON-LINE lekcí.

Délka druhého bloku bude 50 minut, ale může být na základě zkušeností z praktické výuky prodloužena.

U menších dětí bude druhý blok vyhodnocován (bodován) a po skončení mimořádných opatření po zásluze odměněn.

Součástí ON-LINE výuky budou i pohybovky a posilovací cvičení.

ON-LINE formou budou probíhat i individuální lekce vypsané dle běžně používaného systému www.tkfortuna.cz .

ON-LINE výuka bude probíhat přes systém ZOOM. Návod na jeho instalaci a přihlášení obdržíte dnes večer (3.11.2020). V případě neobdržení návodu mne prosím kontaktujte na radek.felcman@tkfortuna.cz

Upozorňuji, že videa jsou majetkem klubu a trenérů, jsou určena pouze k vašemu vzdělávání a není možné jejich další šíření.

Děkujeme trenérům za přípravu on-line seminářů. Jakékoliv připomínky, podněty, případně žádosti o změnu skupiny posílejte prosím na mou emailovou adresu radek.felcman@tkfortuna.cz   .      

Váš Radek Felcman

Rozdělení do skupin 20.11.2020 . proběhlo podle umístění v klubovém žebříčku a podle vytančené třídy (katalogu figur). Na základě připomínek a časových možností tanečníků je možná změna.

Děkujeme za podporu v uplynulé taneční sezóně


Činnost Tanečního klubu Fortuna Zlín je spolufinancována Zlínským krajem a podporována statutárním městem Zlín.

Kontaktujte nás

Ing. Radek Felcman
+420 776 771 323
radek.felcman@tkfortuna.cz

Fakturační adresa

Taneční klub Fortuna Zlín z.s.
Filmová 412
76001 Zlín

IČ: 48472166
DIČ: CZ48472166 (není plátcem DPH)