PŘIPOMENUTÍ plateb ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ TK Fortuna Zlín za Podzim 2020 splatných do 25. 9. 2020.

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 20.9.2020 19:20

Vážení přátelé, připomínám termín úhrady členských příspěvků Tanečního klubu FORTUNA Zlín z.s. za nové pololetí. Viz NOVINKA z 31. 8. 2020.

Termín úhrady do 25. 9. 2020.
Připomínáme, že členům TK Fortuna Zlín vzniká pořízením teplákové soupravy a jejím aktivním používáním nárok na slevu ve výši 300,- Kč z každého pololetního členského příspěvku (ročně sleva 600,- Kč). Snížená cena je za lomítkem.

S ohledem na navýšení nájmu od 1. 12. 2020 (40% období) je členský příspěvek u některých oddělení navýšen o částku 100,- Kč.

Platby prosím provádějte na běžný účet.

Baby club:

a) BC3 - 3 až 6 let     čtvrtek 15:15-16:00 Celnice               1 600 Kč

b) BC2 - 5.ZŠ            středa 13:30 5.ZŠ                                 800 Kč

c) BC1 - 6 až 10 let   Út (16:00-17:30) a Čt (16:15-17:15)   2 700 / 2 400 Kč

Pro nové kluky při platbě za JEJICH první pololetí je cena poloviční. 

Ad c) V případě účasti jen v úterním kurzu 2.000,- , ve čtvrtečním 1.700,-.

Děti a Junioři - soutěžní páry:

a) FJ2 - 8 až 13 let, tř. E    Po, St a Pá dle rozvrhu             3 600 / 3 300 Kč

b) FJ1 - třídy D až B          Po, St a Pá dle rozvrhu             4 300 / 4 000 Kč      

Mládež, dospělí a senioři

a) F3 - nová přípravka       Po, St a Pá dle rozvrhu            2 700 Kč    

V případě účasti jen jeden, nebo dva dny je cena za den 1.600,- Kč, za dva dny 2.000,- Kč.

b) F2 - mládež TPV a E     Po, St a Pá dle rozvrhu            3 600 / 3 300 Kč             dojíždějící páry s nepravidelnou účastí za TKF      2 500 Kč

c) F2 a F1 - mládež a dospělí                                            4 300 / 4 000 Kč              pro jednu skupinu tanců                                        3 700 / 3 400 Kč              bez partnera                                                          2 500 Kč 

Senioři (HOBBY)

a) Senioři 1 - pokročilí středa                                             3 000 / 2 700 Kč

b) Senioři 2 - méně pokročilí Út, Čt, Pá                             1 800 Kč

c) Senioři bez účasti na seminářích využívající prostory pouze k tréninku              reprezentující TK Fortuna Zlín                                          1 800 / 1 500 Kč              ostatní                                                                   3 000

Profesionální členské příspěvky

Příplatek k výše uvedeným členským příspěvkům na základě smlouvy o reprezentaci. Umožňuje volný vstup na sál aj. dle smlouvy.

Pololetní na 5 měsíců                                                        6.000,- Kč

Lze hradit i měsíčně (částka za měsíc)                             1.200,- Kč

Při platbě uveďte do poznámky kromě jména text "PROFESIONÁLNÍ ČP".

Veškeré uvedené částky jsou za osobu. V případě prodlení platby mne prosím kontaktujte.

 Platby provádějte na účet TK 2501060975/2010, variabilní symbol je datum narození ve tvaru DDMMRRRR a do poznámky uveďte jméno člena a oddělení Více na: https://www.tkfortuna.cz. .

Kurzovné v tanečních kurzech je odděleno, platí se na jiný účet dle jiných pravidel.

Děkujeme za podporu v uplynulé taneční sezóně


Činnost Tanečního klubu Fortuna Zlín je spolufinancována Zlínským krajem a podporována statutárním městem Zlín.

Kontaktujte nás

Ing. Radek Felcman
+420 776 771 323
radek.felcman@tkfortuna.cz

Fakturační adresa

Taneční klub Fortuna Zlín z.s.
Filmová 412
76001 Zlín

IČ: 48472166
DIČ: CZ48472166 (není plátcem DPH)