Instrukce k registraci na www.tkfortuna.cz a k přihlašování na soutěže

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 22.9.2022 13:13

Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím. Platí především pro nově soutěžící dětské a juniorské taneční páry.

1)    Registrace na www.tkfortuna.cz (pravý horní roh www) - pokud ještě nemáte

·        Registraci prosím proveďte na jméno dítěte, do kontaktních údajů uveďte své údaje, pokud chcete získávat veškeré informace hlavně o individuálních lekcích. Pokud je tanečník soběstačný, proveďte registraci na něj i na sebe

*        Po potvrzení registrace mou osobou můžete plně využívat výhod našeho systému www

-        žádat o volné individuální lekce

-        budete informováni o přidělené individuální lekci

-        budete získávat informace formou novinek o připravovaných akcích.

*        Po provedení registrace obou v páru a mém potvrzení obou registrací si ve vašem tanečním profilu vyberte ze seznamu jméno partnera/partnerky.

-        V profilu tanečního páru si následně prosím doplňte nějaké pěkné taneční fotografie tanečního páru. Lze zorganizovat jednotné focení a výběr kvalitních fotografií.

*       Individuální lekce

-        Volné individuální lekce jsou v případě více zájemců přidělovány podle vytančené třídy, případně podle aktuální situace (stavění sestav, soutěž, aj.)

-        Kontrolujte prosím přidělené lekce co nejdřív po informativním emailu, a v případě její rušení, mne informujte formou SMS, nebo emailu co nejdřív.

2)     Registrace (přihlášení) na soutěže

*        Pro přihlášení na soutěže je nutná registrace tanečnice/tanečníka na www.csts.cz

*        Na soutěže se po registraci a přihlášení můžete přihlásit nejpozději do čtvrtku před soutěží do 21:59:59 hod. Ale raději se přihlaste dříve (odhlásit se můžete do dne soutěže). Je to lepší pro organizátora i pro naplnění soutěže tanečními páry

*        Připomínám pro nově složené páry, které dosud neplatili členství v ČSTS (Českém svazu tanečního sportu)

-        Nutnost vyplnění registrace do ČSTS

-        Zaplacení soutěžní licence ČSTS, nebo alespoň ZČP pro nižší třídy

-        Doručení potvrzení o zdravotní způsobilosti.

*        Pokud jste na soutěž přihlášení a z různých důvodů se nezúčastníte, MUSÍTE se v systému www.csts.cz ODHLÁSIT nejpozději v den soutěže! A to i v případě, když na této soutěži získáte vyšší třídu a nemůžete tudíž do další soutěže v ten den nastoupit (nestačí se odhlásit u prezence).

*        V případě, že máte třídu E (tzn. zaplacený pouze základní členský příspěvek ČSTS) a blíží se zisk třídy D, informujte mne. Je nutné doplatit soutěžní licenci (rozšiřující členský příspěvek) ČSTS. Bez něj se nemůžete třídy D zúčastnit.

O výše uvedených bodech se informujte v dostatečném předstihu minimálně dva týdny před soutěží u mé osoby. Vše je zdlouhavé a musí projít systémem ČSTS.

Děkujeme za podporu v uplynulé taneční sezóně


Činnost Tanečního klubu Fortuna Zlín je spolufinancována Zlínským krajem a podporována statutárním městem Zlín.

Kontaktujte nás

Ing. Radek Felcman
+420 776 771 323
radek.felcman@tkfortuna.cz

Fakturační adresa

Taneční klub Fortuna Zlín z.s.
Filmová 412
76001 Zlín

IČ: 48472166
DIČ: CZ48472166 (není plátcem DPH)