Prosím o provedení kontroly plateb za pololetí Jaro 2022. Informace byly zveřejněny na www 27.1.22

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 25.5.2022 18:27

Úhrady členských příspěvků Tanečního klubu FORTUNA Zlín z.s. za nové pololetí. Termín úhrady členských příspěvků byl do 18.2.2022, případně dohodou.

S ohledem na přerušování výuky v pololetí Podzim 2021 bylo pololetí Podzim 2021 prodlouženo až do 25.2.2022.

Připomínáme, že členům TK Fortuna Zlín vzniká pořízením teplákové soupravy a jejím aktivním používáním nárok na slevu ve výši 300,- Kč z každého pololetního členského příspěvku (ročně sleva 600,- Kč). 

Snížená cena je v závorce.  Veškeré níže uvedené ČP jsou na osobu.   

Baby club:   

a) BC3 - 3 až 6 let     čtvrtek 15:15-16:00 Celnice              1 600 Kč   

b) BC1 - 6 až 10 let   Út (16:00-17:45), Čt (16:15-18:00)  a nově pátek od 18.2.2022                                                                            2 800 Kč (2 700 Kč)    

V případě účasti jen v kurzu v Út = 1 800 Kč , ve Čt a Pá = 1 600 Kč.  

c) BC2 - 6 až 10 let při 5.ZŠ St (13:30-14:30) 50% sleva      800 Kč       

Na toto oddělení se nevztahuje akce pro nové kluky (únor zdarma, 1.pololetí za 1/2 ceny.          

Děti a Junioři - soutěžní páry:   

FJ - třídy E až B          Po, St a Pá dle rozvrhu                  4 300 Kč  (4 000 Kč)     

Mládež, dospělí a senioři  

a) F3 - přípravka Po, St a Čt dle rozvrhu                           2 100 Kč           

Tato skupina je začleněna do tréninků dle dohody a možností.  

b) F2 a F1 - mládež a dospělí                                            4 300 Kč (4 000 Kč)      pro jednu skupinu tanců                                                     3 100 Kč (2 800 Kč)                

Senioři (HOBBY)   

a) Senioři 1 - pokročilí středa                                               2 800 Kč (2 400 Kč)  b) Senioři bez účasti na seminářích využívající prostory pouze k tréninku, ale reprezentující  TK Fortuna Zlín                                            1 800 Kč (1 500 Kč)   

Veškeré uvedené částky jsou za osobu. V případě prodlení platby mne prosím kontaktujte.   

Platby provádějte na účet klubu č. 2501060975/2010, variabilní symbol je datum narození ve tvaru DDMMRRRR a do poznámky uveďte jméno člena a oddělení 

Více na: https://www.tkfortuna.cz. .

Děkujeme za podporu v uplynulé taneční sezóně


Činnost Tanečního klubu Fortuna Zlín je spolufinancována Zlínským krajem a podporována statutárním městem Zlín.

Kontaktujte nás

Ing. Radek Felcman
+420 776 771 323
radek.felcman@tkfortuna.cz

Fakturační adresa

Taneční klub Fortuna Zlín z.s.
Filmová 412
76001 Zlín

IČ: 48472166
DIČ: CZ48472166 (není plátcem DPH)