PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ TK Fortuna Zlín za období JARO 2021

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 4.3.2021 11:18

Úhrady členských příspěvků Tanečního klubu FORTUNA Zlín z.s. za nové pololetí.

Vážení členové tanečního klubu, rodiče a partneři, jsem si vědom, že současná situace není ideální pro nikoho z nás. Nezbývá nám, než toto období mimořádných situací a uzavřených sportovišť společnými silami přečkat hlavně ve zdraví, a věřit, že se co nejdříve opět potkáme v tanečním studiu.

Taneční klub a jeho lektoři vynakládají prostřednictvím zvýšeného počtu online lekcí, vytvářením knihoven záznamů těchto lekcí a složitější organizací všech procesů nezměrné úsilí, aby vás nejen u tohoto krásného sportu udrželi, ale aby také přispěli k vašemu tanečnímu vývoji.

Cestu k možnosti pravidelně trénovat hledáme také přes uzavírání profesionálních smluv se stále větším počtem tanečníků. Tento režim umožňuje účast na trénincích sportovcům za dodržení podmínek MZČR, ČUS a NSA. V první vlně byli osloveni členové Národního reprezentačního týmu a reprezentanti na MČR, kteří splňují podmínky pro uzavření takové smlouvy. Na vyžádání toto můžeme projednat i s dalšími zájemci. Více také na

https://www.csts.cz/cs/Content/View/2792

Našim zájmem je především udržet prostory tanečního studia a mít se po otevření sportovišť s tanečními tréninky kam vrátit. To znamená, že vedle nákladů na aktivity uvedené výše jsme nejvíce zatíženi úhradou nájmu. Dotace z programu Covid-nájemné pokryjí jen 50 % ze složky nájemného (bez energií a dalších služeb), což je jen 18.812,13 Kč z celkové částky 58.633,24 Kč za nájemné a služby měsíčně. Přičemž kurzovné z kurzů, které dotuje sportovní činnost fortuňáckých dětí, je již sedmý měsíc nulové.

Proto si Vás dovolujeme požádat o úhradu členských příspěvků na druhé pololetí a to ve snížené částce tvořící cca 80% standardních členských příspěvků. Vzhledem ke složité situaci, kdy jsou již téměř vyčerpány veškeré rezervy, jsme vděční i za jakýkoliv dar, nebo částky poskytnuté za reklamu.

Děkujeme Vám všem za vaši podporu, trpělivost a pochopení. Přejeme nám všem pevné nervy, ještě pevnější zdraví, a hlavně brzký návrat k normálnímu životu. Držte se!                                               Vedení tanečního klubu

Termín úhrady do 31. 3. 2021.

Připomínáme, že členům TK Fortuna Zlín vzniká pořízením teplákové soupravy a jejím aktivním používáním nárok na slevu ve výši 300,- Kč z každého pololetního členského příspěvku (ročně sleva 600,- Kč). Snížená cena je v závorce.

Veškeré níže uvedené ČP jsou na osobu.

Baby club:

a) BC3 - 3 až 6 let     čtvrtek 15:15-16:00 Celnice                1 200 Kč

b) BC1 - 6 až 10 let   Út (16:00-17:30) a Čt (16:15-17:15)    2 200 Kč (1 900 Kč)

 V případě účasti jen v kurzu v Út = 1 600 Kč , ve Čt = 1 200 Kč.


Děti a Junioři - soutěžní páry:

FJ1 a FJ2 - třídy E až B          Po, St, Čt a Pá dle rozvrhu   3 500 Kč  (3 200 Kč)  

Mládež, dospělí a senioři

a) F3 - nová přípravka       Po, St a Čt dle rozvrhu              2 100 Kč    

b) F2 a F1 - mládež a dospělí                                              3 500 Kč (3 200 Kč)

    pro jednu skupinu tanců                                                   3 100 Kč (2 800 Kč)              

Senioři (HOBBY)

a) Senioři 1 - pokročilí středa                                               2 300 Kč (2 000 Kč)

b) Senioři bez účasti na seminářích využívající prostory pouze k tréninku, ale reprezentující TK Fortuna Zlín                               1 700 Kč (1 400 Kč)

Profesionální členské příspěvky

Příplatek k výše uvedeným členským příspěvkům na základě smlouvy o reprezentaci. Tyto prostředky jsou poskytovány zpět sportovcům na jejich rozvoj. PČP umožňuje vstup na sál i v době mimořádných opatření.

Lze hradit měsíčně k datu do 15. v měsíci (částka za měsíc)     1 200 Kč

Při platbě uveďte do poznámky kromě jména text "PROFESIONÁLNÍ ČP".

Veškeré uvedené částky jsou za osobu. V případě prodlení platby mne prosím kontaktujte.

Platby provádějte na účet klubu č. 2501060975/2010, variabilní symbol je datum narození ve tvaru DDMMRRRR a do poznámky uveďte jméno člena a oddělení Více na: https://www.tkfortuna.cz. .

Děkujeme za podporu v uplynulé taneční sezóně


Činnost Tanečního klubu Fortuna Zlín je spolufinancována Zlínským krajem a podporována statutárním městem Zlín.

Kontaktujte nás

Ing. Radek Felcman
+420 776 771 323
radek.felcman@tkfortuna.cz

Fakturační adresa

Taneční klub Fortuna Zlín z.s.
Filmová 412
76001 Zlín

IČ: 48472166
DIČ: CZ48472166 (není plátcem DPH)