Nové podmínky pro účast na trénincích od pondělí 22.11.2021

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 20.11.2021 17:24

Níže uvedená pravidla platí pro naše taneční studio od pondělí 22.11.2021 včetně a budou u vstupu do studia kontrolována.

Tréninky sportovců v tanečním sportu nad 20 osob (zjednodušený výtah)

Tréninku se lze zúčastnit pouze: 

- s platným ukončeným očkováním nebo  

- s potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech nebo 

- s negativním PCR testem ne starším 7 dnů.  

Děti do dovršení 12 let věku bez příznaků onemocnění a dle dalších pravidel usnesení č.1037 se mohou tréninků zúčastnit bez omezení. 

Pravidla platí bez omezení, nebude-li Vládou ČR a ČSTS upřesněno jinak. 

Usnesení Vlády ČR ze dne 19. listopadu 2021 č.1037 

O účasti na trénincích je vedena podrobná evidence. 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem hlavně zdraví.

Děkujeme za podporu v uplynulé taneční sezóně


Činnost Tanečního klubu Fortuna Zlín je spolufinancována Zlínským krajem a podporována statutárním městem Zlín.

Kontaktujte nás

Ing. Radek Felcman
+420 776 771 323
radek.felcman@tkfortuna.cz

Fakturační adresa

Taneční klub Fortuna Zlín z.s.
Filmová 412
76001 Zlín

IČ: 48472166
DIČ: CZ48472166 (není plátcem DPH)