Klubový žebříček

Klubový žebříček tanečních párů Tanečního klubu Fortuna Zlín zahrnuje nejen výsledky na soutěžích v ČR, ale také postavení v Ranklistu ČSTS, účast na mimořádných soutěžních i nesoutěžních akcích, fyzickou připravenost sportovců a v neposlední řadě i práci pro klub. Viz systém bodování.

Ve snaze poskytnout všem sportovcům stejné podmínky, budou všechny bodování zahrnuty až od 29.8.2020. Klubový žebříček bude vyhodnocován vždy na konci kalendářního roku a vítězné páry budou finančně odměněny. Proto je v níže uvedených tabulkách zohledněna pouze vytančená třída a počet získaných bodů v ní. Na závěr jsou v celkové tabulce zohledněny body z Ranklistu ČSTS. V případě uvedení chybných, nebo neúplných údajů nás prosím kontaktujte na radek.felcman@tkfortuna.cz.

Žebříčky

Systém bodování

Systém bodování vychází ze součtu bodů za jednotlivé aktivity tanečních párů, případně podpory jejích rodičů klubu.
Snahou je, aby reálný maximální počet bodů ze soutěžní činnosti byl přibližně roven maximálnímu reálnému součtu bodů za ostatní klubové aktivity.

Bodování klubového žebříčku se tedy skládá z:

 1. Soutěžní činnosti
  • VT – Vytančená třída (body za třídu a vytančené body v této třídě)
   (M = 1500 b, A = 1200 b, B = 900 b, C = 600 b, D = 300 b, E = 50 b) + vytančené body
   Body za třídu se uznávají pouze v případě, že od poslední soutěže v příslušné skupině tanců neuplynuly více než 2 roky. Bodují se zvlášť výsledky ve standardních tancích a v latinskoamerických tancích. Do absolutního pořadí klubového žebříčku se započítává součet STT i LAT.
   Pokud nejsou rozděleny dětské soutěže, započítává se výsledek do obou skupin tanců.
  • RL – Ranklist
   Získané body do RL ČSTS v jednotlivých skupinách tanců (STT+LAT+10T) k příslušnému datu se dělí 2. V případě rozdělení tanečního páru si každý člen páru odnáší polovinu bodů, tedy ¼ bodů RL. (V případě složení nového páru se počítá větší ¼ bodů RL člena nového páru.)
   Bodují se zvlášť výsledky ve standardních tancích a v latinskoamerických tancích. Do absolutního pořadí klubového žebříčku se započítávají stejným způsobem i body z RL v 10T.
 2. Ostatní aktivity
  • SA – Soutěžní aktivita (klubová prezentace)
   Během jedné sezony je vybráno max. 10 soutěžních akcí, kde účast na každé soutěži (věkové kategorii) může být navíc ohodnocena 50 body pro třídy E až C a 100 body pro třídu B až M. Za určitých okolností může být započítáno za každou skupinu tanců, maximálně však dvě soutěže.
   V případě rozdělení tanečního páru si každý člen páru odnáší polovinu bodů. V případě složení nového páru se tyto body jednotlivých členů páru sečtou.
  • KT – Kondiční testy
   Každý pár získává do žebříčku počet bodů (desetinásobek součtu bodů partner + partnerka) za kondiční testy dle bodování v sekci „Sportovně talentovaná mládež“ na www.csts.cz.
  • PK – Podpora klubu (práce pro klub)
   Každý pár získává do žebříčku počet bodů (součet partner + partnerka) za podporu rodičů klubu a klubových akcí. Počet bodů je dán výší podpory (součet partner + partnerka) a může dosáhnout maximální výše 1000 bodů za osobu. Do podpory (PK) je započítávaná i účast na vystoupeních, klubových akcích a jiných akcích – tato podpora a její výše je vyhlášena dopředu.

Soutěžní aktivita a podpora klubu budou započítávány postupně od srpna 2020.

Systém bodování bude na konci kalendářního roku vyhodnocen a metodika bude případně upravena. Zatím je Klubový žebříček nastaven jako součet STT a LAT.


Vítězové Klubového žebříčku (absolutní i v jednotlivých věkových kategoriích budou vyhlašováni na klubové akci a dle finančních možností klubu odměňováni i finančně.

Děkujeme za podporu v uplynulé taneční sezóně


Činnost Tanečního klubu Fortuna Zlín je spolufinancována Zlínským krajem a podporována statutárním městem Zlín.

Kontaktujte nás

Ing. Radek Felcman
+420 776 771 323
radek.felcman@tkfortuna.cz

Fakturační adresa

Taneční klub Fortuna Zlín z.s.
Filmová 412
76001 Zlín

IČ: 48472166
DIČ: CZ48472166 (není plátcem DPH)