Junioři

Naše juniorské páry jsou rozděleni do celkem dvou oddělení podle výkonnosti tak, aby jim mohla být věnována odpovídající péče. Oddělení jsou následující: FJ1 a FJ2

Činnost Tanečního klubu Fortuna Zlín je podporována statutárním městem Zlínem.

Novinky

Aktualizace vystoupení na festivalu sportů SPORŤÁČEK - WANNADO 26.5.2018

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 25.5.2018 13:46

S ohledem na možnosti tanečních párů se uskuteční na pódiu pouze sólové ukázky níže uvedených párů. Zveme ale ostatní fortuňáky - jde o skvělou akci.

Vystoupení v bloku od 15:30

Varianta a)

Wa  - Marek Jančík - Tereza Zmeškalová (podle možností soutěže)

Ji     - František Holeňák - Nela Šalomounová a Patrik Pařízek - Amálie Hladká

Ru, Ča - Adam Prágr - Amálie Rumpíková

Varianta b)

Ji      - Patrik Pařízek - Amálie Hladká
Sa     - František Holeňák - Nela Šalomounová 

Ru, Ča - Adam Prágr - Amálie Rumpíková


Ochrana osobních údajů (GDPR) od 25.5.2018

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 22.5.2018 15:27

Dne 25.5.2018 vstoupí v účinnost Obecné nařízení EU č. 2016/679 (dále jen „GDPR“), které přináší sportovním klubům nové povinnosti.

Žádáme všechny stávající členy o vyplnění:

- Souhlasu se zpracováním osobních údajů

- Souhlasu se zpracováním fotografií, videí, záznamů a sportovních výsledků.

Oba formuláře GDPR-souhlas_TK_Fortuna.docx (obě strany textu) jsou k dispozici na baru tanečního studia. Za osoby mladší 15 let vyplňuje zákonný zástupce.

Doporučení pro členské spolky vhodná pro sportovní kluby ČUS, ČOV, SSS ČR, ČOS, národní svazy a další sportovní subjekty vypracovaná v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/legislativni-poradna-informace-vzory/ochrana-osobnich-udaju.html


Zakončení taneční sezóny - HLADÁME PROSTORY

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 14.5.2018 15:35

Jelikož se blíží konec taneční sezóny, rádi bychom ho oslavili společně. Hledáme prostory s ohništěm, dostupné pro většinu členů.

Vítáno, nikoliv však nutné je, aby tyto prostory umožňovaly i míčové hry, elektrickou přípojku pro hudbu, případně koupání.

Vhodný termín: druhý, nebo třetí víkend v červnu, nejlépe pátek.

Těšíme se na Vás. TK Fortuna Zlín


Tanec v ulících 30.5. a na festivalu sportů 26.5.2018

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 12.5.2018 19:37

Taneční klub Fortuna Zlín dostal opět důvěru prezentovat své taneční umění na dvou blížících se akcích.

1) Sobota 26.5.2018 - festival sportů WANNADO - Stadion mládeže 10:00 až 17:00 WD_A4_plakat_po_skoly_ZLIN_NAHLED.pdf

Všichni tanečníci, kteří se této akce zúčastnili v minulém roce, musí potvrdit, že si to neskutečně užili. Možnosti sportovního vyžití a zábavy jsou zde až neskutečné.

Budeme tancovat nejen na pódiu, ale i u rozhovoru, dělat rozhovory pro TV a rádia a hlavně získávat nové kamarády.

Věříme, že se zúčastní celá Fortuna. S pořadatelem soutěže v Hluku je domluveno, že děti budou tančit dopoledne, aby se pak mohli na stadionu připojit.

Časy všech vystoupení BUDOU UPŘESNĚNY, ale budeme tancovat několikrát i u našeho fortuňáckého stánku.

Tancují všechna oddělení BC3, BC1, FJ2-MAMMA MIA, i dospěláci.

2) Středa 30.5.2018 – Tančení v ulicích Zlín Film Festival cca v 18:00

U zastávky Náměstí míru ve Zlíně. F18-147_Tanceni_v_ulicich_letak_A5_nahled.pdf

Tancují všechna oddělení BC3, BC1, FJ2-MAMMA MIA, i rodiče a všichni zájemci o tanec.

17:50  odchod na místo

18:00  zahájení

18:05  vystoupení BC3

18:10  vystoupení BC1 - Kráska a zvíře

18:20  vystoupení MAMMA MIA

18:30  tanec s rodiči

19:00  sólové ukázky párů FJ2 (zájemci hlaste se :-) )

19:10  tanec s rodiči a ostatní

Přijďme si užít blížící se konec taneční sezóny.


Prázdninová soustředění a příměstské taneční tábory léto 2018

Zveřejnil Ing. Radek Felcman - 30.4.2018 12:47

O podrobnějších rozpisech budete informování v průběhu tohoto týdne.

1) 30.7. až   1.8.2018   (3 dny)     BC3 - soustředění a PT *) pro děti od 4 do 7 let

                                                     (A. Dalajková + 1) - je vhodné i pro nové děti PST_2018_BC3_4_az_7_let_5T.pdf

2)   6.8. až 10.8.2018   (5 dní)      BC1 - soustředění a PT *) pro děti od 6 do 9 let

                                                     (A. Dalajková + 1) - je vhodné i pro nové děti PST_2018_BC1_6_az_9_let_6T.pdf

3) 16.8. až 18.8.2018   (3+3 dny) FJ2  - LAT pro pokročilé od 9 do 14 let

                                                     (K. Adamová + 1)

                                                     změna termínu vyhrazena PST_2018_FJ2_STT_a_LAT_v.s._2017005.pdf

    20.8. až 22.8.2018   (3+3 dny) FJ2  - STT pro pokročilé od 9 do 14 let

                                                     (R. Felcman + 1 + Klára Drhová) PST_2018_FJ2_STT_a_LAT_v.s._2017005.pdf

4) 21.8. až 24.8.2018   (4 dny)     SPECIÁL STT (pro tř.C až M)

                                                      (M. Drha - K. Drhová),

                                                      Vhodné i jako příprava na soutěž 25.-26.8.2018 ve Vésce. PST_2018_tr._C_az_M_special_STT_2018006.pdf

5) Senioři začátečníci - bude upřesněno

6) Senioři pokročilí - bude upřesněno

PT *) - příměstský tábor (je vhodný i pro nové děti)


Rozvrh FJ2 (oddělení BC1 ze sezóny 2016/2017)

Zahájení dle aktuálních rozvrhů v rozpisu tréninků

Den a místo Skupina tanců Čas výuky Typ tréninku
Pondělí - Celnice STTLAT 1445 - 1600 doučování
LAT 1605 - 1650 Seminář F. Karásek - pouze D a C
Středa - Celnice STT 1500 - 1600 Seminář J. Harvanová - pouze D a C
LAT 1600 - 1730 Vedený basic - K. Adamová
pohybovka 1735 - 1820 K. Kolmanová / lektor TKF
Pátek – Celnice 2. patro STT 1500 - 1630 Vedený basic - R. Felcman

Rozvrh FJ1 (juniorské třídy C, B a A)

Zahájení dle aktuálních rozvrhů v rozpisu tréninků

Den a místo Skupina tanců Čas výuky Typ tréninku
Pondělí - Celnice LAT 1605 - 1650 Seminář F. Karásek - pouze D a C
10T 1655 - 1740 pohybovka F. Karásek - nepravidelně
Středa - Celnice STT 1500 - 1600 Seminář J. Harvanová - pouze D a C
10T 1735 - 1820 pohybovka K. Kolmanová / lektor TKF
Pátek – Celnice STT 1635 - 1735 Seminář M. Drha - pouze C až M

Přihláška

Přihláška do oddělení

Místa výuky

Taneční studio manželů Felcmanových Zlín Moderní taneční studio v centru Zlína v budově bývalé Celnice, ulice Bartošova 4393, 4. podlaží. Fotky naleznete ve Fotogalerii.

Členské příspěvky

Členské příspěvky - pololetní - FJ13 500 + 700*) = 4 200 Kč za osobu, jedinci bez partnera 2 500 Kč. Příspěvky zahrnují nájem, cestovné a platby za semináře. Individuální lekce jsou v režii tanečních párů, viz Individuální lekce níže.

Členské příspěvky - pololetní - FJ22 600 + 400*) = 3 000 Kč/osobu. Pro nové kluky je cena 1 400 Kč při platbě za první pololetí. Příspěvky zahrnují nájem, cestovné a platby za semináře. Individuální lekce jsou v režii tanečních párů, viz Individuální lekce níže.

Individuální lekce*) S ohledem na vzrůstající náklady na nájem a cestovné, a hlavně na stále se zvětšující počet ind. lekcí TK přistoupil od roku 2014 k zavedení zanedbatelnému podílu tanečních párů na těchto nákladech. Tento poplatek, který je spíše symbolický, se týká pouze párů, které dosáhnou 20 individuálních lekcí za pololetí, což je pravidelná jedna lekce za týden.
Jeho výše je u FJ1 700 Kč na osobu a u FJ2 400 Kč na osobu.
Průměrně vyčíslené náklady na individuální lekce v uplynulých obdobích se pohybují ve výši cca 150 Kč na lekci a pro nejvíce vytížené páry jsou vyčísleny v tabulce.

Platební údaje Hotově nebo na účet 2501060975/2010, variabilní symbol je datum narození ve tvaru DDMMRRRR a do poznámky uveďte jméno dítěte a oddělení.

Splatnost příspěvků Splatnost členských příspěvků Tanečního klubu Fortuna Zlín na Podzim 2017 je do 26.9.2017.

Trenéři juniorských párů

Juniorské páry ve skupinách FJ1 jsou v péči stejných trenérů, jako naše dospělé páry a jejich přehled je na samostatné stránce Trenéři.

Děti ve skupině FJ2 trénuje Radek Felcman s Klárou Adamovou.

Děkujeme za podporu v uplynulé taneční sezóně


Činnost Tanečního klubu Fortuna Zlín je spolufinancována Zlínským krajem a podporována statutárním městem Zlín.

Kontaktujte nás

Ing. Radek Felcman
+420 776 771 323
radek.felcman@tkfortuna.cz

Fakturační adresa

Taneční klub Fortuna Zlín z.s.
Filmová 412
76001 Zlín

IČ: 48472166
DIČ: CZ48472166 (není plátcem DPH)